Home
     Philip Gould
     Astrology
     Palmistry
     Therapy
     Vastushashtra
     Fengshui
     Yantra
     Vastu Solution
     Models & Charges
     Media
     Our Customers
     Feedback Form
     Contact Us

Well Known Personality
1. Shri Philip Gould : Senior Advisor of Tony Blair – United Kingdom
2. Shri Chandra Swami : Well known Tantrik
3. Shri Vinod Khanna : Actor & Minister
4. Shri Satish Sharma : Former Cabinet Minister
5. Shri Subhramanyam Swami : Former Cabinet Minister
6. Shri Shankar Singh Vaghela : Textile Minister
7. Shri Madhav Singh Solanki : Former Chief Minister
8. Shri Amar Singh Chowdhary : Former Chief Minister
9. Shri Yogendra Makwana : Former Central State Minister
10. Shri Paul Berg : American Consulate
11. Dr. Vasant Joshi : Vice Chancellor of Michigan & Osho Multiversity
12. Shri Prafullbhai Barot : Ex Mayor
13. Shri Tushar Chaudhari
14. Shri Keshubhai Patel (Former Chief Minister)
Industrialist
1. Goldman Sachs (M.D.) USA
2. Shri Ketan Patel (London)
3. Shri Sanjay Arvindbhai – Arvind Mill
4. Shri Sudhirbhai Shah – Torrent
5. Shri Rakesh Karshanbhai Patel – Nirma
6. Madhusudan Group
7. A I A Engineering Group
8. Kamdhenu Saria
9. Aster silicate
10. Real Strip
11. Cera sanitaryware
12. Ahinsa Textile & Infrastructure (Bhilwara)
13. Sunny Patel Hotel Motel Group USA
14. Metro Chemicals
IAS
1. Shri LNS Mukundan
2. Shri J S Rana
3. Shri G R Virdi
4. Shri V C Patel
5. Shri Keshav Varma
6. Shri S.K.Nanda
IRS
1. Shri N.K.Jain (CC)
2. Shri Damodar Agarwal(CC)
3. Shri H.C.Parekh(DG)
4. Shri Rajkishorji Agarwal
5. Shri Vijay Ranjan
6. Shri V.K.Mathur
7. Shri V.S.Kothari
8. Shri A.K.Jain
9. Shri Y.A.Mabrukar
10. Shri R.K.Gupta
11. Shri L.D.Bharti
12. Shri R. N. Tripathi
13. Shri A. K. Panda
14. Shri O.P. Jain
Judges
1. Shri S.M.Soni
2. Shri S.C.Oza
3. Smt. Jyotsna ben Yagnik
4. Shri Mukesh Shah
 
© 2009 Siddharth Astro-Palmistry Centre, All Rights Reserved.